វឌ្ឍនា កាហ្វេ

ផ្ទះលេខ 068 ផ្លូវជាតិលេខ 6A ភូមិបន្ទាយស្រី ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប