ប្រាសាក់ សាខាការិយាល័យ​កណ្តាល

  •  អគារលេខ 212 ផ្លូវលេខ 271 ភូមិ 4 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  •  081 421 572 / 092 640 195
  •  info@prasac.com.kh