ប្រាសាក់​ សាខាព្រែកតាកូវ

  •  ភូមិលើ ឃុំស្វាយជ្រំ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្តាល
  •  092 393 148/ 016 690 932
  •  bm401@prasac.com.kh