ដៃគូស្កេន-ទូទាត់ប្រាសាក់

ឥឡូវនេះ មិនចាំបាច់មានលុយក្នុងហោប៉ៅ ឬ កាបូប ក៏នៅតែរីករាយជាមួយនឹងជាវទំនិញនិងសេវាបានដែរ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការ ស្កេន-ទូទាត់ បានភ្លាមៗតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយប្រើកម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់តាមទូរស័ព្ទដៃ (ឬ ប្រាសាក់ម៉ូបាលប៊ែងឃីង) នៅគ្រប់ទីតាំងដៃគូស្កេន-ទូទាត់ប្រាសាក់ ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា។

Lek Mao

ផ្សារធំថ្មី ផ្លូវលេខ 67 សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី 2 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ចែករំលែក   ទិសដៅ