ដៃគូស្កេន-ទូទាត់ប្រាសាក់

ឥឡូវនេះ មិនចាំបាច់មានលុយក្នុងហោប៉ៅ ឬ កាបូប ក៏នៅតែរីករាយជាមួយនឹងជាវទំនិញនិងសេវាបានដែរ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការ ស្កេន-ទូទាត់ បានភ្លាមៗតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយប្រើកម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់តាមទូរស័ព្ទដៃ (ឬ ប្រាសាក់ម៉ូបាលប៊ែងឃីង) នៅគ្រប់ទីតាំងដៃគូស្កេន-ទូទាត់ប្រាសាក់ ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា។

TOP TEA

ផ្ទះលេខ 199 ផ្លូវលេខ 598 ភូមិភ្នំពេញថ្មី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ចែករំលែក   ទិសដៅ 

1 2 3 9