សេវាទូទាត់រហ័ស

ជា​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ថ្មី​ ដែល​បាន​ផ្តួច​ផ្តើម​ដោយ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង​ ចូល​រួម​សហការ​ដោយ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ និង​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ​ ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​លោក​អ្នក​ ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​ ឬ​ទទួល​ប្រាក់​រៀល​ ទូ​ទាត់​ទំនិញ​ ឬ​សេវា​កម្ម​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា៖​ ទិញ​អាហារ​ គ្រឿង​អេឡិច​ត្រូនិក​ សំបុត្រ​ឡាន​ក្រុង​ ដោយ​ការ​ទូទាត់​ឆ្លង​ធនាគារ​ ឬ​ គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ តាម​រយៈ​បញ្ជរ​បេឡា​ អេធីអឹម​ ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ ឬ​ កុំព្យូទ័រ​ បាន​ ភ្លាមៗ​ ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ សុវត្ថិភាព​ និង​ជឿ​ជាក់​បំផុត។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល (ប៉ុណ្ណោះ)
ចំនួនផ្ទេរអតិបរមា

ក្នុង១ប្រតិបត្តិការ

40,000,000 រៀល
កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) កម្រៃសេវា (រៀល)
<= 4 លាន 4,000
> 4 លាន ដល់ <= 20 លាន 8,000
> 20 លាន ដល់ <= 40 លាន 12,000
ការគិតកម្រៃសេវា អ្នកផ្ទេរប្រាក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់កម្រៃសេវា
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ អ្នកទទួលប្រាក់ត្រូវមានគណនី១ក្នុងចំណោមធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូ។
ធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូ ធនាគារ៖ អេស៊ីលីដា អេប៊ីអេ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍកម្ពុជា កម្ពុជាសាធារណៈ កាណាឌីយ៉ា ហ្វីលីព ស្ថាបនា ប្រៃសណីយ៍ ក.អ អាយស៊ីប៊ីស៊ី សហពាណិជ្ជ ក.អ ANZ Royal Maybank ភ្នំពេញពាណិជ្ជ កាថេយូណៃធីត ហុងលីអុង សាខមប៊ែង មេគង្គ គូកមីន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើ៖ ប្រាសាក់ អេអឹមខេ អម្រឹត ហត្ថាកសិករ ក្រេឌីត និងវីសិនហ្វាន់ ហើយនឹងមានធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។