ផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងសាខា

ដំណោះ​ស្រាយ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ជា​មួយ​នឹង​សេវាកម្ម​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ផ្ញើ និង​ទទួល​ប្រាក់​ សម្រាប់​ផ្គត់​ផ្គង់​ជីវភាព​គ្រួសារ​របស់​លោក​អ្នក​ ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​អាជីវកម្ម​ បង់​ថ្លៃ​សាលា​ ឬ​ប្រាក់​ខែ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់។​ ប្រាសាក់​ផ្តល់​ជូន​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​ក្នុង​ស្រុក​។

ផលប្រយោជន៍ និងភាពងាយស្រួលរបស់សេវាផ្ទេរប្រាក់៖

 • សុវត្ថិភាព សេវាកម្មរហ័ស និងសន្សំសំចៃ
 • សេវាកម្មគាប់ប្រសើរ តម្លៃសមរម្យ និងមានតម្លាភាព
 • អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយពុំមានគណនីរបស់ប្រាសាក់
 • មានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើ និងទទួលប្រាក់តាមសាខារបស់ប្រាសាក់ទូទាំងប្រទេស
 • ដំណើរការខ្លី និងសាមញ្ញ

1. ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី ឬដកប្រាក់ និងដាក់ប្រាក់ ឆ្លងសាខា

សាខា កម្រៃសេវា
រៀល ដុល្លារ
សាខាខេត្ត ទៅ-មក សាខាខេត្ត

0.12% អប្ប. 5,000

0.10% អប្ប. 1
សាខាស្រុក / ក្រុង ទៅ-មក សាខាខេត្ត
សាខាស្រុក / ក្រុង ទៅ-មក សាខាស្រុក / ក្រុង (ស្រុក / ក្រុងតែមួយ)
សាខាជុំវិញភ្នំពេញ និងតាខ្មៅ ទៅ សាខាខេត្ត / ស្រុក / ក្រុង
សាខា ស្រុក / ក្រុង ទៅ-មក សាខាស្រុក / ក្រុង (ស្រុក / ក្រុងផ្សេងគ្នា) 0.15% អប្ប. 5,000 0.12% អប្ប. 1
សាខាខេត្ត / ស្រុក / ក្រុង ទៅ សាខាជុំវិញភ្នំពេញ និងតាខ្មៅ

0.10% អប្ប. 5,000

0.08% អប្ប. 1
 • ផ្ទេរក្នុងរង្វង់សាខាជុំវិញភ្នំពេញ និងតាខ្មៅ
 • ​ផ្ទេរ​រវាង​សាខា​សៀមរាប​ ​សាខា​ស្វាយ​ដ​ង្គំ ​និង​សាខា​ក្រុង​អង្គរ​ ​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប
 • ផ្ទេររវាងសាខាបាត់ដំបង និងសាខាស្ទឹងសង្កែ ស្ថិតក្នុងក្រុងបាត់ដំបង
 • ផ្ទេររវាងសាខាកំពង់ស្ពឺ និងសាខាស្វាយក្រវ៉ាន់ស្ថិតក្នុងក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 • ផ្ទេរនៅក្នុងរង្វង់សាខាតែមួយ
មិនគិតកម្រៃសេវា
ចំណាំ៖ សាខាកៀនស្វាយ មុខកំពូល និងអង្គស្នូល ចាត់ទុកជាសាខាខេត្ត។

2. ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់អ្នកទទួលគ្មានគណនី

ទំហំជាប្រាក់រៀល(រូបិយប័ណ្ណសមមូល) កម្រៃសេវា
រៀល ដុល្លារ
 <= 2,000,000  4,000  1
 > 2,000,000 – 4,000,000  8,000  2
 > 4,000,000 – 6,000,000  12,000  3
 > 6,000,000 – 8,000,000  16,000  4
 > 8,000,000 – 15,000,000  24,000  6
 > 15,000,000 – 20,000,000  36,000  9
 > 20,000,000 – 40,000,000  0.19% អប្ប. 40,000  0.17% អប្ប. 10

សម្គាល់៖

 • ប្រាសាក់​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។