សេវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទដៃ

មានត្រឹមតែទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនមួយ ក៏លោកអ្នកអាចចាត់ចែងសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល សុវត្ថិភាព គ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្រាន់តែដំឡើង កម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់ (ឬ PRASAC Mobile Banking) នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក។ ជាមួយកម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទដៃនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនអស់កម្រៃសេវា ដូចជា ផ្ទេរប្រាក់ទៅដៃគូជំនួញ ឬ ញាតិមិត្តរហូតដល់ 100,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ ទូទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹក ទូទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ភ្លើង ទូទាត់វិក្កយបត្រថ្លៃសិក្សា ស្កេនទូទាត់ទំនិញនិងសេវា ទិញកាតទូរស័ព្ទ ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនីរហូតដល់ 2,500 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ ពិនិត្យគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និងរបាយការណ៍គណនី ពិនិត្យអាត្រាប្តូរប្រាក់ និងគ្រប់គ្រងប័ណ្ណអេធីអឹម។ ភ្ជាប់កម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទដៃនៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីសម្រាលភាពមមាញឹករបស់លោកអ្នក។

 

ទាញយក កម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទ (PRASAC Mobile Banking) ពី៖

appstore_button_google app_store

លោកអ្នកអាចរកដៃគូស្កេន-ទូទាត់ប្រាសាក់ ដោយគ្រាន់តែចុចនៅទីនេះ

ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំកំណត់ក្នុង 1 ថ្ងៃ ទំហំកំណត់ក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការ កម្រៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ 100,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 20,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល មិនគិតកម្រៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
  • 1,000 ដុល្លារអាមេរិក
  • 400,000 រៀល
មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់វិក្កយបត្ររដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (PPWSA) មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់ថ្លៃសិក្សាសាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់ថ្លៃសិក្សាសាលារៀនណត្សឡាញន៍ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ទិញកាតទូរស័ព្ទ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និង របាយការណ៍គណនី មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ពិនិត្យអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ មិនកំណត់
កម្រៃសេវាប្រចាំខែ 2,000 រៀល ឬ 0.50 ដុល្លារអាមេរិក

រូបិយប័ណ្ណ

លោកអ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​រៀល​ ​និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ​ជាមួយនឹង​សេវា​ធនាគារ​ចល័ត​ប្រា​សាក់​។​ ​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​ទូទាត់ប្រាក់​ខុសពី​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុង​គណនី​របស់​លោកអ្នក​ ​ប្រព័ន្ធ​នឹង​ធ្វើការ​ប្តូរ​ប្រាក់​របស់​លោកអ្នក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​តាម​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ប្រា​សាក់​។​

សម្គាល់៖

  • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្រៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។