សេវាផ្ទេរប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code)

សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) ជាសេវាផ្ទេរប្រាក់ម្យ៉ាងដែលលោកអ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់អ្នកដែលគ្មានគណនីដោយប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់។ លោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ ATM ឬ សេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់ អាចផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់សាច់ញាតិ បងប្អូន ឬ ដៃគូជំនួញ បានយ៉ាងងាយស្រួល លឿនរហ័ស មានសុវត្ថិភាព និងមិនអស់កម្រៃសេវា។ អ្នកទទួលប្រាក់អាចដកប្រាក់នៅតាមម៉ាស៊ីន ATM របស់ប្រាសាក់ទូទាំងប្រទេស។

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចផ្ទេរបាន

ប្រភេទប័ណ្ណ ATM វីអាយភី វីអាយភីភ្លើស វីអាយភីភ្លើសឈីប ថ្លៃសេវា
ផ្ទេរតាមម៉ាស៊ីន ATM 100 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 300 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរតាមម៉ាស៊ីនឆូតកាត 100 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 300 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរតាមសេវាធនាគារចល័ត 300 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល ឥតគិតថ្លៃ

សម្គាល់៖ លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) ជាប្រាក់រៀលនូវចំនួនប្រាក់ 400,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។


ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

ដំណោះស្រាយកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលលោកអ្នកអាចផ្ញើរនិងទទួលប្រាក់ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកអ្នក ធ្វើការទូទាត់អាជីវកម្ម បង់ថ្លៃសាលា ឬធ្វើប្រាក់ខែប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។ ប្រាសាក់ផ្តល់ជូនសេវាផ្ទេរប្រាក់សំរាប់ការផ្ទេរក្នុងស្រុក និងការផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស៕

ផលប្រយោជន៍ និងភាពងាយស្រួលរបស់សេវាផ្ទេរប្រាក់៖

  • សុវត្ថិភាព សេវាកម្មរហ័ស និងសន្សំសំចៃ
  • សេវាកម្មគាប់ប្រសើរ តម្លៃសមរម្យ និងមានតម្លាភាព
  • អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយពុំមានគណនីរបស់ប្រាសាក់
  • មានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើ និងទទួលប្រាក់តាមសាខារបស់ប្រាសាក់ទូទាំងប្រទេស
  • អាចផ្ញើប្រាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
  • ដំណើរការខ្លី និងសាមញ្ញ

ផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនីឬគ្មានគណនី ទៅគណនី ឬ ដកប្រាក់និងដាក់ប្រាក់ឆ្លងសាខា

សាខា
រៀល ដុល្លារ បាត
សាខាខេត្តទៅមកសាខាខេត្ត

0.12%

អប្ប. 5,000

0.10%
អប្ប. 1

0.15%

អប្ប. 100

សាខាស្រុក / ក្រុងទៅមកសាខាខេត្ត
សាខាស្រុក / ក្រុងទៅមកសាខាស្រុក / ក្រុង (ស្រុក / ក្រុងតែមួយ)
សាខាជុំវិញភ្នំពេញនិងតាខ្មៅទៅសាខាខេត្ត/ ស្រុក / ក្រុង
សាខាស្រុក / ក្រុងទៅមកសាខាស្រុក / ក្រុង (ស្រុក / ក្រុងផ្សេងគ្នា)

0.15%
អប្ប. 5,000

0.12%
អប្ប. 1

0.25%
អប្ប. 100

សាខាខេត្ត / ស្រុក / ក្រុងទៅសាខាជុំវិញភ្នំពេញនិងតាខ្មៅ

0.10%

អប្ប. 5,000

0.08%
អប្ប. 1

0.10%

អប្ប. 100

  • ផ្ទេរក្នុងរង្វង់ ឬសាខាជុំវិញភ្នំពេញ និងតាខ្មៅ
  • ផ្ទេររវាងសាខាស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាប
  • ផ្ទេរនៅក្នុងរង្វង់សាខាតែមួយ
ឥតគិតថ្លៃ

ផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនីឬគ្មានគណនី ទៅគ្មានគណនី

ផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនី ឬ គ្មានគណនី ទៅ គ្មានគណនី
ទំហំជាប្រាក់រៀល(រូបិយប័ណ្ណសមមូល)
រៀល ដុល្លារ បាត
<= 2,000,000 4,000 1 40
> 2,000,000 – 4,000,000 8,000 2 80
> 4,000,000 – 6,000,000 12,000 3 120
> 6,000,000 – 8,000,000 16,000 4 160
> 8,000,000 – 15,000,000 24,000 6 240
> 15,000,000 – 20,000,000 36,000 9 360
> 20,000,000 – 40,000,000 0.19%
អប្ប. 40,000
0.17%
អប្ប. 10
0.25%
អប្ប. 550