ជាងទុំកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់

ភូមិកណ្ដាល សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ