ភោជនីយដ្ឋាន ដើមលាភ សាខាសន្ធរមុខ

ផ្ទះលេខ № 06B ផ្លូវលេខ 122 កែង 259 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី 1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ