ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប អ៊ួង ប៊ុនឡុង

ភូមិផ្សារឆ្នាំង សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង