ហេង យូ លក់គ្រឿងសំណង់

ផ្ទះលេខ 368Eo ផ្លូវលេខ 163 សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ