អាហារដ្ឋានផ្ទះបាយក្រៃថោង

ផ្ទះលេខ 166Eo ផ្លូវលេខ 173 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ