ហាងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត (3333) សាខាទី 2

ភូមិកណ្ដាល សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ