ហាងនំប៉័ង អង្គរពេជ្រ

ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម