អូតូលូប សេវាកម្មប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនទាន់ចិត្ត

ផ្លូវជាតិលេខ 5 ភូមិរំចេក ៥ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង