បុកល្ហុង ហុយ ហុយ

ផ្ទះលេខ 11 ផ្លូវលេខ 645 ភូមិដើមមាក់ក្លឿ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី 1 ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ