កាមេរ៉ា កាហ្វេ

ផ្លូវលេខ 75 សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ