ហាង ចែអម កែវព្រិល 168

ផ្ទះលេខ 276 ផ្លូវលេខ 11 ភូមិសំបួរ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ