ជីប ថាយ កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព

ផ្ទះលេខ 295AE0 ផ្លូវលេខ 182 សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី 2 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ