កាហ្វេ កូនស្រី ទាំងបី

ផ្ទះលេខ 32B ផ្លូវលេខ 1952 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ