ហាងលក់សំលៀកបំពាក់បុរស DC

ផ្ទះលេខ 157A ផ្លូវលេខ 265 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី 3 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ