ហាងលក់គ្រឿង សង្ហារិម ឌីស ខោនស៍

ផ្ទះលេខ 440 ផ្លូវលេខ 310 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ