ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ដំរីមាស

ផ្ទះលេខ 266 ផ្លូវលេខ 284 សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ