ហ្គ្រែន អុបទិក សាខាទី 7

ផ្ទះលេខ 83 ផ្លូវលេខ 289 សង្កាត់បឹងកក់ទី 2 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ