ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ហាក់សែ សាខារង្វង់មូលសំពៅមាស

ផ្ទះលេខ 6AB ផ្លូវលេខ 163 សង្កាត់​បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ