ហេង លាភ កាត់ដេរ

ផ្ទះលេខ 371 ភូមិដើមស្លែង១ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី 2 ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ