ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ហោសុរិន្ទឌី

ភូមិពាណិជ្ជកម្ម សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ