ហាង អាយណេឈ័រ

ផ្ទះលេខ 197 ផ្លូវលេខ 155 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 1 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ