គីម អ៊ុយ កុំព្យូទ័រ

ផ្ទះលេខ 626Eo ផ្លូវលេខ 128 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី 2 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ