ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ លុក អ៊ែត មី សាខាទួលទំពូង

ផ្ទះលេខ 1 A ផ្លូវ 167 សង្កាត់ទួលទំពូង 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ