លី ឈៀង លក់សម្ភារៈអ៊ីណុកគ្រប់ប្រភេទ

ផ្ទះលេខ 372A+372A ផ្លូវលេខ 163 សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ