ម៉ាក់ ស៊ិនប៊ី​ មានលក់គ្រឿងក្រអូបគ្រប់មុខ

ផ្លូវលេខ 56A ភូមិថ្មពួក ឃុំថ្មពួក ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ