មាស ម៉ាប់ លក់គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងដែក និងគ្រឿងអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ

ផ្លូវជាតិលេខ 4 ឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ