ឱសថអមតៈ កំលាំងសេះខ្មៅ សច្ចំប្រទាន

ផ្ទះលេខ 96c មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ