ភូមិបុរី នំខេក និង បង្អែម

ផ្ទះលេខ 14A ផ្លូវលេខ 488 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ