អាហារដ្ឋាន ផ្ទះប្រាំពីរព៌ណ

ភូមិស្រែពោធិ៍ សង្កាត់ស្រះឫស្សី ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង