ហាងលក់ម៉ាស៊ីនថត សប្បាយណាស់

ផ្ទះលេខ 216-218Eo មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី 2 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ