ដេប៉ូតេលា សាវុក ស្រីធំ

ភូមិគោករការ ឃុំតាបែន ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ