ស្បូវកាហ្វេ

ផ្ទះលេខ 132 ផ្លូវលេខ 102 សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល