ស្កាយ កុំព្យូទ័រ អេឡិចត្រូនិច

ផ្ទះលេខ 577Eo ផ្លូវលេខ 128 សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី 2 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ