ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ស្រី នីន

ផ្ទះលេខ 13 ផ្លូវព្រៃស ភូមិថ្មី សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ