ស៊ូស៊ូ ​នំបញ្ចុកស៊ុបគោ

ផ្ទះលេខ 93 ផ្លូវលេខ 233 កែង 146 ភូមិ 1 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី 2 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ