តាំង តាំង កាហ្វេដូងក្រអូប

ផ្ទះលេខ 518 ផ្លូវលេខ 271 ភូមិសន្សំកុសល 1 សង្កាត់បឹងទំពុន 1 ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ