ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ធីស៊ីស៊ី

ផ្ទះលេខ 154 ផ្លូវលេខ 143 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ