ផ្ទះនំខេក & នំប៉័ង សាខាទី 2

ផ្ទះលេខ 729B ផ្លូវលេខ 128 សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី 2 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ