ផ្ទះសំណាក់ ដឹ ហ្គោលរី

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប