​ប្រាសាក់ ​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​វិភាគទាន​ទិន្នន័យ​ ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ ក្រេ​ឌីត​ ប្យួរ៉ូ ខេ​ម​បូ​ឌា

​ថ្ងៃ​ទី​ 6 ​ខែ​តុលា​ ​ឆ្នាំ​ 2022 ​៖​ ​ប្រា​សាក់​ ​ដែល​ជា​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ធំ​ជាងគេ​នៅ​កម្ពុជា​ ​និង​មាន​ភាគ​ទុនិ​ក​រឹង​មាំ​ពី​ប្រទេស​កូរ៉េ​គឺ​ ​ធនាគារ​ KB Kook​m​in​ ​Bank​ ​បាន​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​វិភាគទាន​ទិន្នន័យ​ពី​ ក្រេ​ឌីត​ ប្យួរ៉ូ ខេ​ម​បូ​ឌា ​ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ឯករាជ្យ​ផ្តល់​របាយការណ៍​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​ដល់​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​និង​អតិថិជន​ប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​។​

​ពានរង្វាន់​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​ជូន​ ​ប្រា​សាក់​ ​ក្នុង​ឱកាស​គ​ម្រប់​ខួប​ 10 ​ឆ្នាំ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ ក្រេ​ឌីត​ ប្យួរ៉ូ ខេ​ម​បូ​ឌា (CBC) ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ 30 ​ខែកញ្ញា​ ​ឆ្នាំ​ 2022 ​សម្រាប់​ការ​ទទួលស្គាល់​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​របស់​ប្រា​សាក់​ ​ក្នុង​ការ​រួមចំណែក​ផ្តល់​ទិន្នន័យ​ដល់​ CBC ​សម្រាប់​ការ​កសាង​ប្រ​ព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​ដំណោះស្រាយ​ការ​វិភាគ​ ​និង​សេវា​របាយការណ៍​ឥណទាន​។​

​លោក​ ​អ៊ុំ​ ​សម​អឿន​ ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​របស់​ប្រា​សាក់​ ​មានបាន​ប្រសាសន៍​ថា​ ​«​យើងខ្ញុំ​ពិតជា​រីករាយ​ ​ដែល​បាន​ទទួល​ពានរង្វាន់​ដ៏​សំខាន់​នេះ​ពី​ CBC​»​។


ពានរង្វាន់ជាគ្រឹះស្ថានឆ្នើមក្នុងការផ្ដល់វិភាគទានទិន្នន័យ