បណ្ណាល័យប្រាសាក់ សំរោង

  • ឈ្មោះសាលា៖ អនុវិទ្យាល័យ សំរោង
  • អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិចេក ឃុំ​សំរោង ស្រុក​ចន្រ្ទា ខេត្ត​ស្វាយរៀង
  • ទំហំបណ្ណាល័យ៖ 7ម x 9ម
  • ដៃគូគម្រោង៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
  • ឆ្នាំសាងសង់៖ 2019